Schoonselhof Salomée Blöder was rentenierster. Krakau 26 - 3 - 1870 / 12 - 4 - 1934 Salomée Blöder Het grafmonument voor Salomée Blöder bevindt zich op perk J, rij W 2.