Schoonselhof Johannes Blom was schrijnwerker. Antwerpen 30 - 5 - 1842 / 23 - 2 - 1921 Johannes Blom Het grafmonument voor Johannes Blom bevindt zich op perk Y, rij 02.