Schoonselhof Moïse Bogad was rentenier. Oschniani 4 - 8 - 1869 / Antwerpen 31 - 1 - 1936 Moïse Bogad Het grafmonument voor Moïse Bogad bevindt zich op perk J, rij C.