Schoonselhof Albert Boks was handelsagent. Antwerpen 29 - 6 - 1869 / Antwerpen 11 - 12 - 1945 Albert Boks Het graf voor Albert Boks  bevindt zich op perk Z - Zuid.