Schoonselhof Jozef Borstlap was schrijver. Antwerpen 15 - 2 - 1875 / Antwerpen 21 - 10 - 1951 Jozef Borstlap Het graf voor Jozef Borstlap bevond zich op perk 12A maar werd intussen geruimd.