Schoonselhof Jan Boury was griffier bij het vredegerecht. Antwerpen 27 - 11 - 1860 / 17 - 11 - 1937 Jan Boury Het grafmonument voor Jan Boury bevindt zich op perk Z 1, rij 23.