Schoonselhof Jules Emile Boussemart was luitenant bij het 6de Linieregiment. Charleroi 3 - 3 - 1850 / 10 - 12 - 1936 Jules Emile Boussemart Het grafmonument voor  Jules Emile Boussemart bevindt zich  op perk Z 1, rij 07.