Schoonselhof 7 - 1 - 1915 / Antwerpen 7 - 3 - 1978 Charles Victor Bracht Het prachtige grafmonument voor de familie Bracht bevindt zich op perk Z1, rij 10. Het beeld werd door Cl. Müller vervaardigd.