Schoonselhof Frans Brandt was rentenier. Delft 4 - 8 - 1837 / Antwerpen 13 - 12 - 1912 Frans Brandt Het grafmonument voor Frans Brandt bevindt zich op perk Z 1, rij 05.