Schoonselhof Antwerpen 2 - 6 - 1880 / 17 - 1 - 1966 Jan Broeckx Het grafmonument van Jan Broeckx bevindt zich op perk R, rij 3