Schoonselhof Jan Brusselairs was metsersbaas. Lillo 13 - 3 - 1848 / Antwerpen 5 - 8 - 1902 Jan Brusselairs Het grafmonument voor Jan Brusselairs bevindt zich op perk Y, rij 21.