Schoonselhof Eber Buchenholz was lid van de Israëlitische gemeente en ondervoorzitter van het Joods Bureau voor Weldadigheid. Eber Buchenholz was ook voorzitter van de Israëlitische Hulpkas. Krakau 15 - 9 - 1860 / Vichy 23 - 7 - 1927 Eber Buchenholz Het grafmonument voor Eber Buchenholz bevindt zich op perk I, Zuid.