Schoonselhof Carolus Burghgraeve was dokwerker. Sint-Niklaas 26 - 3 - 1857 / 24 - 10 - 1914 Carolus Burghgraeve Het grafmonument voor Carolus Burghgraeve bevindt zich op perk Z 1, Oost.