Schoonselhof Flor Burton was stichter en beheerder van het dagblad "De Nieuwe Gazet". Antwerpen 1 - 9 - 1863 / 3 - 9 - 1926 Flor Burton Het grafmonument voor Flor Burton bevindt zich op perk Y, rij 18.