Schoonselhof Constant Buurmans was koopman. Antwerpen 20 - 1 - 1844 / 1 - 12 - 1926 Constant Buurmans Het grafmonument voor  Constant Buurmans bevindt zich  op perk Z 1, rij 12.