Schoonselhof Jan Cammans was als acteur verbonden aan de KNS van Antwerpen. Jan Cammans was ook directeur van de KNS-schouwburg. Mechelen 30 - 3 - 1891 / Antwerpen 4 - 1 - 1976 Jan Cammans Het grafmonument voor Jan Cammans bevond zich op perk 14, rij 39  maar werd intussen geruimd.