Schoonselhof Mathieu Cassiers was aannemer en herbergier. Antwerpen 11 - 3 - 1838 / 9 - 3 - 1906 Mathieu Cassiers Het grafmonument voor Mathieu Cassiers bevindt zich op perk Z 1, rij 09.