Schoonselhof Antwerpen 22 - 2 - 1874 / 11 - 9 - 1947 Gustaaf Cauwenbergh Het grafmonument voor Gustaaf Cauwenberg werd in 1948 overgebracht van  perk W2 naar het eilandje GH.