Schoonselhof Oudenaarde 13 - 7 - 1841 / 14 - 5 - 1914 Amedée Cavenaille Het grafmonument voor Amedée Cavenaille bevindt zich  op perk Z 1, rij 06.

Amedée Cavenaille was dokter. Volgens een “verhaal” zou er in de voormalige woning van dokter Cavenaille in de Sint-Gummarusstraat te Antwerpen een werk van Van Gogh in een tuin begraven zijn. Het portret van dokter Amadeus Cavenaille zou in 1885 geschilderd zijn als betaling voor de syfilisbehandeling van Vincent Van Gogh omdat die de behandeling tegen de geslachtsziekte niet kon betalen. Nazaten van Cavenaille zijn ervan overtuigd dat het werk in de Antwerpse tuin van de dokter werd begraven. De tuin in kwestie maakt nu deel uit van een interieurzaak in de Sint-Gummarusstraat. Op de gevel van het pand prijkt nog steeds de naam Cavenaille.


Met dank aan Leen Van Duyse

voor de informatie.