Schoonselhof Antwerpen 30 - 9 - 1884 / 8 - 9 - 1952 Julien Celos Het grafmonument voor Julien Celos bevindt zich op perk Z1, Oost.