Schoonselhof Felix Ceulemans was schepen en gemeenteraadslid van de stad Antwerpen. 5 - 10 - 1832 / 5 - 1 - 1908 Felix Ceulemans Het grafmonument voor Felix Ceulemans bevindt zich op perk Z1, rij C. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.