Schoonselhof Joanna Charton was huisvrouw. Antwerpen 8 - 4 - 1824 / 24 - 4 - 1909 Joanna Charton Het grafmonument voor Joanna Charton bevindt zich op perk Y, rij 28.