Schoonselhof Antwerpen 8 - 5 - 1929 / Antwerpen 12 - 11 - 2009 Jan Christiaens Het grafmonument voor Jan Christiaens bevindt zich op perk R, rij 11.