Schoonselhof Pierre Cigrang vervoegt in 1950 zijn broer Marcel bij Cobelfret, een firma die zich bezighield met het bevrachten en verzenden van goederen. 27 - 9 - 1903 / Antwerpen 23 - 2 - 1974 Pierre Cigrang Het grafmonument voor Pierre en Marcel Cigrang bevindt zich op perk V, rij D.