Schoonselhof Jan Claessens was herbergier. Antwerpen 4 - 7 - 1857 / 11 - 9 - 1919 Jan Claessens Het grafmonument voor Jan Claessens bevindt zich op perk Z 1, rij 19.