Schoonselhof Louis Cleeren was smid. Antwerpen 25 - 5 - 1859 / 19 - 9 - 1910 Louis Cleeren Het grafmonument voor Louis Cleeren bevindt zich op perk Z 1, rij 05.