Schoonselhof Alfons Cluytens was leraar aan het conservatorium en orkestleider. Alfons Cluytens was componist en later directeur van het Lyrisch Theater, de Franse schouwburg. Molenbeek 19 - 3 - 1880 / Antwerpen 30 - 1 - 1955 Alfons Cluytens Alfons Cluytens werd begraven  op perk W, rij 18. Het grafmonument werd intussen geruimd.