Schoonselhof Georges Colignon was directeur van een verzendingsbedrijf. Antwerpen 26 - 1 - 1867 / Antwerpen 28 - 8 - 1938 Georges Colignon Het grafmonument voor Georges Colignon bevindt zich op perk Z 1, rij 23.