Schoonselhof Hyppolyte Colignon was verzender en aannemer van vervoer. Antwerpen 18 - 4 - 1831 / 23 - 3 - 1908 Hyppolyte Colignon Het grafmonument voor Hyppolyte Colignon bevindt zich op perk Z 1, rij 23.