Schoonselhof Antwerpen 6 - 4 - 1886 / Antwerpen 27 - 2 - 1962 Alberic Collin Het grafmonument voor Alberic Collin bevond zich op perk C  maar werd geruimd.

Alberic Collin studeerde aan de Koninklijke Academie van Antwerpen. Hij wijdde een groot gedeelte van zijn carrière aan het beeldhouwen van dieren en meer bepaald deze uit de dierentuin van Antwerpen. Op 21-jarige leeftijd kwam hij in contact met een zielsgenoot, de Italiaanse beeldhouwer 'animalier' Rembrandt Bugatti. Beiden werkten regelmatig samen in de Antwerpse Zoo waar Bugatti als mentor en leermeester voor Collin optrad. Van hem leerde Collin dat nauwkeurige observatie van levende dieren heel belangrijk was om de beweging van het dier, eerder dan het anatomische model, in het beeldhouwwerk weer te geven.

Met de Olifantenbrug van zijn hand beeldde hij de waardigheid van België als koloniale mogendheid symbolisch uit. Zijn naam blijft tevens ook verbonden door de wedstrijd voor 'beeldende kunst', tijdens de VIIde Olympiade in 1920 in Antwerpen. Hij behaalde er een gouden medaille met zijn kunstwerk 'De Kracht'.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.