Schoonselhof Gaston Conard was directeur bij de administratie van de stad Antwerpen. Antwerpen 6 - 3 - 1864 / 7 - 11 - 1933 Gaston Conard Het grafmonument voor Gaston Conard bevindt zich op perk H.