Schoonselhof Turnhout 14 - 11 - 1913 - Antwerpen 19 - 4 - 1990 Remy Cornelissen Het grafmonument van Remi Cornelissen bevindt zich op perk R, rij 6. Het beeld "Johannes op Patmos" dat eertijds zijn graf sierde werd in juni 1993 gestolen.