Schoonselhof Antwerpen 4 - 3 - 1880 / Sint Michiels 22 - 1 - 1945 Arthur Cornette jr. Het grafmonument voor Arthur Cornette junior bevindt zich op perk Z1, rij B. De diverse kunstvormen worden hier uitgebeeld.