Schoonselhof Ontploffingsramp 6 september 1889 Corvilain

Het monument voor de slachtoffers (53 doden, 42 vermisten en 62 in het ziekenhuis) van de ontploffingsramp op 6 september 1889 in de Steenborgerweertpolder ter hoogte van het Noordkasteel.


De ramp Corvilain. De heer Ferdinand Corvilain had eerder, tevergeefs, gepoogd om in Nederland een locatie te vinden voor het opslagen van munitie. In Oosterweel verkreeg hij wel toestemming. Volgens Corvilain was er geen enkel gevaar bij. De patronenfabriek had in Spanje een grote partij buskruit gekocht: 56 miljoen hulzen met elk dertig gram springstof. Het bedrijf zou lood en koper scheiden na de hulzen eerst van het buskruit te hebben ontdaan. Op vrijdag 6 september 1889 volgde eerst een kleine ontploffing gevolgd door een oorverdovende slag. Die slag was zo hevig dat zelfs in de stad ruiten en ramen aan diggelen vlogen. Een wolk als een atoomontploffing steeg ten hemel, 1.200 m hoog en 550 m breed. De ramp gebeurde om 14.14 uur: de uurwerken van cafés “In het Noordkasteel” en “Het Congoland” stonden stil. De huisjes in de omgeving werden niet gespaard. Petroleumtanks ontploften, brandende olie liep in de Schelde en een driemaster zonk. Gekwetsten en doden werden met alle soorten vervoer overgebracht naar de gasthuizen. Op 9 september 1889 worden de slachtoffers begraven op de Kielbegraafplaats in een 75 meter lang graf. In het midden van het perk werd in 1890 een monument voor de slachtoffers opgericht. In 1917 werden, na ontruiming van het perk, alle stoffelijke resten van de slachtoffers onder het monument op de Kielbegraafplaats samengebracht. Het monument werd overgebracht naar Schoonselhof op 19 juli 1946.


Eerder werd aangenomen dat het een cenotaaf was, = een monument waar geen stoffelijke resten onder liggen, maar uit een schrijven van de toenmalige bestuurder van de begraafplaats aan de burgemeester blijkt “dat toelating gegeven werd om stoffelijke overblijfselen die zich zouden kunnen bevinden onder de fondatiewerken van het monument op de Kielbegraafplaats over te brengen”. Dus het is niet 100% zeker maar toch moeten we de mogelijkheid onder ogen zien dat er zich toch nog stoffelijke resten onder het monument liggen.
Het grafmonument voor de slachtoffers
van de ramp Corvilain bevindt zich op perk Z 1, Zuid.