Schoonselhof Antwerpen 24 - 11 - 1897 / 25 - 7 - 1976 Lode Craeybeckx Het grafmonument van Lode Craeybeckx bevindt zich op het ereperk N van de stad Antwerpen.  Het ontwerp is van Mark Macken, de zittende figuur is van Hans Steinbrenner.