Schoonselhof Antwerpen 24 - 4 - 1881 / 23 - 6 - 1914 Albert Crahay Het grafmonument voor Albert Crahay bevindt zich op perk U, rij G 1.