Schoonselhof Etienne Crahay was adjunct-stadssecretaris van de stad Antwerpen. Antwerpen 10 - 7 - 1901 / Antwerpen 30 - 5 - 1963 Etienne Crahay Het grafmonument voor Etienne Crahay bevindt zich op eilandje GH.