Schoonselhof Antwerpen 8 - 1 - 1886 / Saint Boniface Manitoba (Canada) 6 - 12 - 1916 Jurien Cuperus Het grafmonument voor Jurien Cuperus bevindt zich op perk Y, rij 24.  Hier ligt ook koopman Theodoor Cuperus (23-4-1848 / 24-8-1903).