Schoonselhof Antwerpen 18 - 2 - 1901 / Florenville 26 - 9 - 1953 Koen Cuperus Het grafmonument voor Koen Cuperus staat op perk U, rij H.