Schoonselhof Antwerpen 20 - 11 - 1842 / 13 - 7 - 1928 Nicolaas Cuperus Het grafmonument voor Nicolaas Cuperus bevond zich op perk L  maar werd intussen geruimd.