Schoonselhof Sabine Czarnecki was rentenierster. Warchau 20 - 5 - 1871 / Sint Gilis 9 - 9 - 1928 Sabine Czarnecki Het grafmonument voor Sabine Czarnecki bevindt zich op perk I, Noord.