Schoonselhof Gent 31 - 12 - 1955 / 26 - 3 - 2008 Jo Daels Het grafmonument voor Jo Daels  bevindt zich op perk W2, rij 04, graf 11.

Jo Daels was architect.