Schoonselhof Antwerpen 27 – 3 - 1871 / 26 - 10 - 1935 Jean Daems Het grafmonument voor Jean Daems bevindt zich op perk G, West 1, graf 17.

Jean Daems was koopman in schoenen.