Schoonselhof Henri De Bie was kleermaker. Antwerpen 7 - 6 - 1844 / Antwerpen 4 - 3 - 1911 Henri De Bie Het grafmonument voor Henri De Bie bevindt zich op perk Y, Oost, graf 27.