Schoonselhof Lucie De Bled was hoofdbibliothecaresse van de stad Antwerpen. York (GB 21 - 1 - 1916 / Antwerpen 28 - 9 - 1971 Lucie De Bled Het grafmonument voor Lucie De Bled bevond zich op perk 13 A, rij 05  maar werd geruimd.