Schoonselhof Niel 1 – 5 – 1930 / 10 – 2 – 1992 Maria De Brauwere Het grafmonument voor  Maria De Brauwere bevindt zich  op perk X, rij 14, graf 11.

Maria De Brauwere was de echtgenote van René Van Rillaer, de derde generatie van “De Poldernaar” van de jenever “Vieux d’Anvers- Oude Antwerpsche Genever’.


De familiegeschiedenis: Felix Van Rillaer (1866-1957), afkomstig uit een Leuvens groot gezin van 13 kinderen, werkt reeds op zeer jonge leeftijd bij de stokerij Neefs, destijds gevestigd in de Keizerstraat. Als hij opslag vraagt van 0.50 BEF en deze niet krijgt, stapt hij op en begint in 1903 twee straten verder een eigen zaak: een caféslijterij, een café waar ook alcoholhoudende dranken in flessen verkocht werden, op de hoek van de Minderbroedersrui en het Kipdorp, onder de naam “De Poldernaar”. De stoker Van Rillaer wil natuurlijk een eigen jenever maken. Echt stoken doet hij aanvankelijk nog niet, hij koopt alcohol, massereert kruiden en brengt zijn “Vieux d’Anvers- Oude Antwerpsche Genever’ op de markt in flessen en kruiken. Deze worden verpakt met stro in houten kisten en met paard en kar door heel het land vervoerd en geleverd. De zaak groeide en floreerde. Een stookketel wordt gekocht, eerst een toestel van 10 liter, later van 100 liter. Er werkten zo’n 14 à 15 man in het bedrijf. Felix Van Rillaer werd begraven in Edegem.


Jacques Van Rillaer (1891-1977) volgt zijn vader op. Felix werd 91 - en Jacques 87 jaar… dankzij, wat had u anders gedacht, de ‘gezondheidsjenever en – likeur. De stokerij verhuist naar de Nationalestraat, later naar de Kloosterstraat 133. De Poldernaar is nu gevestigd aan de Kloosterstraat 168. Jacques Van Rillaer werd begraven in Edegem.  René Van Rillaer (1927-…), de zoon van Jacques, en zijn vrouw Maria De Brouwere hebben de leiding sinds 1975. Werkhuis en depot bevinden zich in de Welvaartstraat. Daar worden de jenevers bereid. De alcohol wordt overgehaald en veredeld. Ook likeuren worden gemaakt en tot voor kort wijnen gebotteld. Het bedrijf telt een drietal werknemers. Wat een aanzienlijk verschil is met vroeger!  


Wim Van Rillaer (1960 - …) Bij het overlijden van Maria De Brouwere stapt Wim Van Rillaer mee in de zaak. Hij maakt het honderdjarige bestaan van De Poldernaar waar. Wim heeft een dochter en een zoon. De dochter werkt nu ook voor de Poldernaar. De vijfde generatie…


  Met dank aan Wim Van Rillaer

voor de informatie.