Schoonselhof Stabroek 3 – 6 - 1861 / 25 - 7 - 1932 Egied De Bruyne Het grafmonument voor Egied De Bruyne bevindt zich op perk B, Noord, graf 08.

Egied De Bruyne was gemeenteonderwijzer.