Schoonselhof Hingene 22 - 4 - 1879 / Antwerpen 10 - 7 - 1957 Joannes De Decker Het grafmonument voor Joannes De Decker bevindt zich op perk W 2, Oost, graf 29.

Joannes De Decker was ontvanger van belastingen.