Schoonselhof Antwerpen 26 – 12 - 1895 / Antwerpen 10 – 7 - 1973 Paul De Laet Het grafmonument voor Paul De Laet bevond zich op perk G – 01 – 36  maar werd geruimd.

Paul De Laet was gerechtsdeurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg. Hij was ook kerkmeester in Carolus Borromeus.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.