Schoonselhof Antwerpen 25 – 11 - 1860 / Antwerpen 17 - 11 - 1942 Joannes De Lang Het grafmonument voor Joannes De Lang bevindt zich op perk Y, rij 08, graf 22.

Joannes De Lang was herbergier.